Saturday, June 2, 2012

Włodzimierz Borowski, Apokalipsa, wystawa „Apokalipsa – światło w ciemności”, Church of the Holy Cross, Warsaw, Poland, 1984

No comments:

Post a Comment