Sunday, February 23, 2014

Dario D’Aronco, (eidolon) 3 illustrations for voice, De Vleeshal, Middelburg, Netherlands, 28 September - 20 October, 2013


Jimmie Durham, The Center of the World, De Vleeshal, Middelburg, Netherlands, 7 July - 15 September, 2013

Mark Manders, Acolyte Benedetti, De Vleeshal, Middelburg, Netherlands, Jan 19 - Mar 23, 2014
Pat van Boeckel, Entering a New World, St Andrew's Church, Heckington, UK, 2013